Oude-Tonge

Recreatieve volkstuinvereniging Oude-Tonge

';

Een volkstuinder is graag actief in de buitenlucht bezig met het kweken van eigen (meestal onbespoten) groenten en bloemen. De tachtig leden van deze vereniging doen dat met veel plezier. De oudere leden vaak dagelijks.
De vereniging beheert twee terreinen: aan de Molendijk in Oude Tonge en aan de Eerste Groeneweg, een zijweg van de Langeweg. Er heerst een gezellige sfeer bij de vereniging: de leden helpen elkaar graag door het geven van adviezen en door behulpzaam te zijn bij de werkzaamheden indien nodig.

Bovendien kunnen zaden en plantgoed voordelig via de vereniging ingekocht worden. 

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door J. Veenstra, voorzitter, J.  Reyntjes, secretaris, A. Kamp, penningmeester en de heren J. v.d. Doel en W. Huizer.                                                                              

Informatie over de verhuur van tuinen kan worden verkregen bij de heer A.Kamp: tel. 0187-642076.