Ondersteuning & zorg
Maatschappelijke opvang
Dirksland

Stichting Kairos

Adres
Voorstraat 14
Postcode / plaats
3247 CE Dirksland
Telefoon
06 196 031 76
';

Stichting Kairos is een maatschappelijke opvang voor  kwetsbare (jong)volwassenen in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Zoals bijvoorbeeld de zogenaamde bankslapers. Stichting Kairos helpt deze (jong)volwassenen (hierna te noemen gasten) middels een intensieve begeleiding- te werken aan een fundament waarop verder gebouwd kan worden richting een volgende stap in hun woon- en levenssituatie. Kairos  is een nieuwe organisatie, ontstaan vanuit de wens van betrokken inwoners en een aantal zorgprofessionals op Goeree-Overflakkee. De opstart van de stichting is mogelijk gemaakt met financiële steun van lokale ondernemers. Dit maakt Stichting Kairos een breed gedragen maatschappelijk initiatief.  

De ervaring leert dat grip op het leven krijgen én houden niet altijd eenvoudig is; de doelgroep heeft vaak al een lange weg afgelegd voordat ze bij Kairos komen en vinden geen plek in de reguliere opvang elders, onder andere door contra-indicatie. 

Kairos betekent  ‘het moment in tijd dat ertoe doet, dat kansen biedt of voor een doorbraak weet te zorgen’.